Administrator Serwera Linux – Bydgoszcz, Toruń, Poznań

Administracja Serwerami


Administracja Serwerem

 

Powierzony nam serwer otrzymuje pełną opiekę administratora. Wykonywane są cyklicznie spójne kopie zapasowe (backup), instalowane są aktualizacje systemu Linux oraz przeprowadzane są prace konserwacyjne całego serwera. Czynności te wykonywane są poza godzinami biznesowymi, w specjalnych oknach serwisowych, których czas jest ściśle uzgadniany z Klientem, aby ryzyko ewentualnego przestoju zredukować do niezbędnego minimum – dzięki czemu prace nie są zauważalne przez użytkowników serwera. Administrator Serwera Linux zapewnia ciągłość i bezawaryjność pracy uruchomionych na serwerze usług.

Jednymi z podstawowych zasad jakimi się kierujemy jest poufność informacji i terminowość wykonywanych prac. Preferujemy dystrybucje Debian, CentOS, Fedora, PLD Linux.

  • administracja serwerem dedykowanym
  • administracja VPS
  • backup – system kopii zapasowych
  • optymalizacja pracy serwera
  • administracja serwerami Linux

Administracja serwerami Linux

Administracja serwerami to kluczowe czynności i procedury, których celem jest utrzymanie ciągłej i wydajnej pracy serwerów. Strony internetowe, sklepy czy poczta muszą działać nieprzerwanie – bo to zapewnia ich właścicielowi komfort pracy, a odwiedzającym witryny łatwe ich przeglądanie.
więcej >>>

Monitoring serwerów Linux zapewnia wykrywanie sytuacji prowadzących do problemów, a w konsekwencji do awarii. Dzięki wczesnemu podejmowaniu działań naprawczych, problemy z serwerem nie występują, a wszystkie usługi działają szybko i bez problemów. Administrator Serwera zapewnia również monitorowanie daty wygaśnięcia certyfikatów SSL.
więcej >>>

Instalacja serwera rozpoczynana jest od poznania potrzeb Klienta. Do określenia będą potrzebne informacje, które umożliwią dobór odpowiedniej kolokacji i sprzętu.
więcej >>>